top of page

PROJEKTEK TÁMOGATÁSA

Projektmenedzsment kiválóság alappillérei:

A sikeres projekt, a  projektmenedzsment kiválóság és az üzleti stratégia megvalósításához vezető útnak három alapillére van:

          1. alappillér a hatékony projekt menedzsment szervezet kialakítása,

          2. alappillér a projekt folyamatainak felállítása és folyamatos javítása, fejlesztése,

          3. alappillére a módszerek kialakítása és bevezetése

          4. alappillére a folyamatok és módszerek a szervezeti kapcsolódásainak összehangolása,

          5. alappillére a kockázatok kezelése.

 

A projektmenedzsment szervezet kialakításának első lépéseként javasoljuk:

          - a szervezet funkcióinak, szolgáltatási területeinek meghatározását, valamint

          - a projektszervezet struktúrájának kialakítását,

          - az emberi erőforrás megtervezését:

                 - a kapacitások tervezését,

                 - az elvárt kompetenciák meghatározását (Lásd részletesebben Projekt Humánszálgáltatás

                   menüpontban),

                 - Hatékony projekt szervezet kialakítás nem valósulhat meg kompetencia felmérés és hatékony

                   motivációs rendszer nélkül.

Ügyfeleink kérésére, az adott projektre javaslatot teszünk:

   - a szabályzatok kidolgozására, a külső és belső irányítás valamint szabályozási rendszerbe történ       illesztésre,

   - az egységes fogalomtár és terminológia alkalmazására,

   - a projektszerepkörökök definiálására,

   - a projektfolyamat megalkotására és leírására,

   - a dokumentumok alap követelményeinek és tartalmának, valamint módszertani eszközeinek meghatározására, kézikönyvekre,

   - a projektmenedzsment folyamatokra és módszertanokra,

   - projekt ütemtervre és fázisokra valamint az egyes feladatok és tevékenységek leírására,

 

A folyamat és módszertan kialakítása során támaszkodunk:

          - a szervezet már adott folyamataira,

          - módszereire,

          - személyes és csoportos interjúkra.

 

Az adott projektre kidolgozott folyamat, módszertan, eszköztár segíti a projekt jobb átláthatóságát valamint a projekt hatékony megvalósítását, azaz a projektmenedzsment kiválóságra történő törekvést

 

Hisszük, hogy egy jól működő projektszervezet nem lehet meg a kockázatok feltérképezése, folyamatos figyelése és megfelelő kockázatkezelő akciók indítása nélkül.

 

Vállaljuk Ügyfeleinknek, hogy a „Project Excellence” kockázatkezelő módszer (PEKEM) bevezetésévél:

         -  csökkenthetik a projekt kockázatok projektre gyakorolt hatását,

         -  növelhetik a projekt eredményességét és minőségét,

         -  következetesen betarthatják a projekt határidőket.

 

Az Ügyfelünk részvételével a kockázatelemzési tevékenyégünk kiterjed a kockázatok leírására, megjelenési formájának, kiváltó okainak, projektre gyakorolt hatásának, kockázati területeinek, bekövetkezés valószínűségének megismerésére, valamint a kezelési stratégia és kezelési akciók kidolgozására.

bottom of page