TANÁCSADÓINK

A Project Excellence Projektiroda tulajdonosa és cégvezetője. Mérnöki és gazdasági felsőfokú tanulmányait Magyarországon és Franciaországban végezte. IPMA projektmenedzsment minősítését Párizsban szerezte meg angol nyelven. Egyetemi oktatói (SZIE, BME) pályáját követően, 1997-től hazai és külföldi multinacionális cégeknél szerzett közép és felsővezetői tapasztalatokat, több mint 15 éve foglalkozik projektmenedzsmenttel. 23 éve vezet hazai és nemzetközi csapatokat, szervezeteket, projekteket, a járműipar és kereskedelem/marketing, valamint logisztika, beszerzés területeken. Fő szakmai területei: vezetői tanácsadás, projekt siker tényezői és kritériumai, kockázatmenedzsment. 2009-ben az év Beszerzési Menedzserének választották. Tagja a Magyar Projektmenedzsment Szövetségnek, Magyar Logisztikai-Beszerzési és Készletezési Társaságnak, a Beszerzési Vezetők Klubjának valamint a Medklaszternek.

Cégvezető, tréner, vezető tanácsadó

PÉCS László

Egyetemi tanulmányait Szegeden végezte. A Master fokozatot Franciaországban az ESG Paris-ban szerezte meg francia nyelven. Számos stratégiai és transzverzális projektet vezetett nagy magyar és külföldi vállalat-csoportnak. Olyan felsővezetői döntések meghozatalában működött közre, melyek multikulturális környezetben a kereskedelmi tevékenység fejlesztését, illetve a vállalati gazdálkodás és szervezet hatékonyságát segítették elő. Multinacionális cégek igazgatóságának tagjaként a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kiépítése és menedzselése volt a feladata. Többször töltött be humán erőforrás vezetői és tanácsadói pozíciót magyarországi multinacionális cégeknél. Többször vállalt Interim manageri megbízást multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainál. Fő szakmai területei: human erőforrás menedzsment, vezetői tanácsadás, exportfejlesztés. Tagja a Magyar-Francia Kereskedelmi- és Iparkamarának.

 

Senior konzultáns, management tanácsadó, human erőforrás szakértő

BERECZKI Sándor

Mezőgazdasági gépészmérnöki és szakfordítói diplomáját 1987-ben szerezte, majd három éven át a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként tevékenykedett. Egyetemi doktori címét a műszaki-ökonómia területén 1990-ben vehette át. PhD dolgozatát 2004-ben védte meg a gazdálkodás és szervezéstudományok témakörében. 1990-től egyetemi tanársegédként, majd az oktatói ranglétrán haladva 2005-től egyetemi docensként tanít a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán. Jelenleg a Műszaki Menedzsment Intézet igazgatója és a Gépészmérnöki Kar oktatásért felelős dékánhelyettese. Szakmai érdeklődése elsősorban a projektmenedzsment, a menedzsment módszerek és a mérnöki gazdaságtan oktatása és kutatása terén nyilvánul meg. Hazai és nemzetközi publikációinak száma meghaladja a 120-at. Több hónapos vagy egyhetes külföldi kurzuson és tanulmányúton (résztvevőként és előadóként) közel ötven alkalommal, huszonöt országban vett részt.

Egyetemi docens, tréner, vezető tanácsadó

Dr. DARÓCZI Miklós

A kimondott és leírt szavak erejében hisz, meggyőződése, hogy a megfelelő kommunikáció, valamint a jókor és jól feltett kérdések képesek feloldani a személyes elakadásokat, a csoportok szintjén jelentkező konfliktusokat, a szervezeteket átszövő félreértéseket. Közel tíz éve foglalkozik Enneagram profilozással, mely tudást munkája valamennyi szegmensében, a sikeres együttműködések jegyében hatékonyan alkalmazza. Valódi Y generációsként testközelből ismeri korosztálya, vagyis egy nagyon széles munkavállalói réteg, karrierhez, motivációhoz, munka-magánélet egyensúlyához fűződő komplex viszonyát, rendelkezik tapasztalattal KKV-s és multinacionális környezetből is. A Profession.hu és HR Feed portálok vezető újságírójaként a legfrissebb munkaerőpiaci trendekről ír, képben van a toborzás és megtartás kulcskérdéseivel, karrierváltóként pedig nyitott, megoldásorientált, proaktív attitűdöt képvisel.

Kommunikációs szakember, Business coach, HR szakmai újságíró 

ISTÓK Nikoletta

Coachként, trénerként és szervezetfejlesztőként dolgozik főként közép és felsővezetőkkel, valamint teamekkel.

A projektekhez való kapcsolódásának fókusza a humán erőforrások optimalizálása. Mérnökként és közgazdászként tisztán látja, hogy egy-egy projekt sikere mennyi tervezést, mennyi szaktudást igényel, viszont az elmúlt húsz év tapasztalatai alapján még biztosabb abban, hogy a tényleges végeredmény a projettagokon múlik. Azon, hogy mennyire motiváltak, hogy mennyire képesek együttműködni kihívásokkal teli környezetben, hogy mennyire értik egymás, mennyire képesek saját maguk és kollégáik tényleges erősségeire támaszkodni. Szakterületem a motiváció és együttműködés fejlesztés, és független tanácsadóként csak olyan eszközöket használ, melyek bizonyítottan működnek. Láthatóvá teszi a láthatatlant, mérhetővé teszi a mérhetetlent, és konkrét eszközöket ad arra, hogy hogyan legyünk fenntarthatóan sikeresebbek és produktívabbak.

Coach, tréner, szervezetfejlesztő

MAGYAR Judit

HA KÉRDÉSE VAN, MI VÁLASZOLUNK

Telefon:

Pécs László: +36 20 9536 454

Cím:

1117 Budapest, Erőmű utca 5.

2020 © Project Excellence - Minden jog fenntartva