top of page

TANÁCSADÓINK

Pécs László kép 1.jpg

PÉCS László

Cégvezető, tréner, vezető tanácsadó

A Project Excellence Projektiroda tulajdonosa és cégvezetője. Mérnöki és gazdasági felsőfokú tanulmányait Magyarországon és Franciaországban végezte. IPMA projektmenedzsment minősítését Párizsban szerezte meg angol nyelven. Egyetemi oktatói (SZIE, BME) pályáját követően, 1997-től hazai és külföldi multinacionális cégeknél szerzett közép és felsővezetői tapasztalatokat, több mint 15 éve foglalkozik projektmenedzsmenttel. 23 éve vezet hazai és nemzetközi csapatokat, szervezeteket, projekteket, a járműipar és kereskedelem/marketing, valamint logisztika, beszerzés területeken. Fő szakmai területei: vezetői tanácsadás, projekt siker tényezői és kritériumai, kockázatmenedzsment. 2009-ben az év Beszerzési Menedzserének választották. Tagja a Magyar Projektmenedzsment Szövetségnek, Magyar Logisztikai-Beszerzési és Készletezési Társaságnak, a Beszerzési Vezetők Klubjának valamint a Medklaszternek.

Bereczki_Sándor.jpg

BERECZKI Sándor

Senior konzultáns, management tanácsadó, human erőforrás szakértő

Egyetemi tanulmányait Szegeden végezte. A Master fokozatot Franciaországban az ESG Paris-ban szerezte meg francia nyelven. Számos stratégiai és transzverzális projektet vezetett nagy magyar és külföldi vállalat-csoportnak. Olyan felsővezetői döntések meghozatalában működött közre, melyek multikulturális környezetben a kereskedelmi tevékenység fejlesztését, illetve a vállalati gazdálkodás és szervezet hatékonyságát segítették elő. Multinacionális cégek igazgatóságának tagjaként a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kiépítése és menedzselése volt a feladata. Többször töltött be humán erőforrás vezetői és tanácsadói pozíciót magyarországi multinacionális cégeknél. Többször vállalt Interim manageri megbízást multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainál. Fő szakmai területei: human erőforrás menedzsment, vezetői tanácsadás, exportfejlesztés. Tagja a Magyar-Francia Kereskedelmi- és Iparkamarának.

 

Daróczi Miki kép.png

Dr. DARÓCZI Miklós

Egyetemi docens, tréner, vezető tanácsadó

Mezőgazdasági gépészmérnöki és szakfordítói diplomáját 1987-ben szerezte, majd három éven át a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként tevékenykedett. Egyetemi doktori címét a műszaki-ökonómia területén 1990-ben vehette át. PhD dolgozatát 2004-ben védte meg a gazdálkodás és szervezéstudományok témakörében. 1990-től egyetemi tanársegédként, majd az oktatói ranglétrán haladva 2005-től egyetemi docensként tanít a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán. Jelenleg a Műszaki Menedzsment Intézet igazgatója és a Gépészmérnöki Kar oktatásért felelős dékánhelyettese. Szakmai érdeklődése elsősorban a projektmenedzsment, a menedzsment módszerek és a mérnöki gazdaságtan oktatása és kutatása terén nyilvánul meg. Hazai és nemzetközi publikációinak száma meghaladja a 120-at. Több hónapos vagy egyhetes külföldi kurzuson és tanulmányúton (résztvevőként és előadóként) közel ötven alkalommal, huszonöt országban vett részt.

IstókNikoletta1.jpg

ISTÓK Nikoletta

Kommunikációs szakember, Business coach, HR szakmai újságíró 

A kimondott és leírt szavak erejében hisz, meggyőződése, hogy a megfelelő kommunikáció, valamint a jókor és jól feltett kérdések képesek feloldani a személyes elakadásokat, a csoportok szintjén jelentkező konfliktusokat, a szervezeteket átszövő félreértéseket. Közel tíz éve foglalkozik Enneagram profilozással, mely tudást munkája valamennyi szegmensében, a sikeres együttműködések jegyében hatékonyan alkalmazza. Valódi Y generációsként testközelből ismeri korosztálya, vagyis egy nagyon széles munkavállalói réteg, karrierhez, motivációhoz, munka-magánélet egyensúlyához fűződő komplex viszonyát, rendelkezik tapasztalattal KKV-s és multinacionális környezetből is. A Profession.hu és HR Feed portálok vezető újságírójaként a legfrissebb munkaerőpiaci trendekről ír, képben van a toborzás és megtartás kulcskérdéseivel, karrierváltóként pedig nyitott, megoldásorientált, proaktív attitűdöt képvisel.

Magyar Judit.jpg

MAGYAR Judit

Coach, tréner, szervezetfejlesztő

Coachként, trénerként és szervezetfejlesztőként dolgozik főként közép és felsővezetőkkel, valamint teamekkel.

A projektekhez való kapcsolódásának fókusza a humán erőforrások optimalizálása. Mérnökként és közgazdászként tisztán látja, hogy egy-egy projekt sikere mennyi tervezést, mennyi szaktudást igényel, viszont az elmúlt húsz év tapasztalatai alapján még biztosabb abban, hogy a tényleges végeredmény a projettagokon múlik. Azon, hogy mennyire motiváltak, hogy mennyire képesek együttműködni kihívásokkal teli környezetben, hogy mennyire értik egymás, mennyire képesek saját maguk és kollégáik tényleges erősségeire támaszkodni. Szakterületem a motiváció és együttműködés fejlesztés, és független tanácsadóként csak olyan eszközöket használ, melyek bizonyítottan működnek. Láthatóvá teszi a láthatatlant, mérhetővé teszi a mérhetetlent, és konkrét eszközöket ad arra, hogy hogyan legyünk fenntarthatóan sikeresebbek és produktívabbak.

bottom of page